Walne Zgromadzenie

Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r.

SIEDZIBIE ZWIĄZKU

ul. NOWOGRODZKA 42 LOK.9

Warszawa

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

11.00 – 11.15   Rozpoczęcie Zgromadzenia w pierwszym terminie.

 

11.15 – 11.20   Rozpoczęcie Zgromadzenia w drugim terminie

 

11.20 – 11.30   Powitanie przez Prezesa ZPWiM Jacka Całusa.

 

11.30 – 11.40   Wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolantów

 

11.40 – 11.45   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

 

11.45 – 11.50   Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

 

11.50 – 12.00   Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu - Prezes ZPWiM Jacek Całus

 

12.00 – 12.10   Przedstawienie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej

 

12.10 – 12.30   Przyjęcie uchwał i wniosków

 

12.30 – 13.00   Wybory do organów statutowych ZPWiM

 

13.00 – 13.30   Omówienie proponowanej strategii Zarządu na lata 2018-2019

 

13.30 – 14:00   Dyskusja

 

14.00                  Zakończenie obrad

 

W imieniu Zarządu ZPWiM serdecznie zapraszam

 

 

Jacek Całus

                                                                                                                               Prezes Zarządu ZPWiM

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do dnia 27 czerwca 2018 r.  via mail:zpwim@zpwim.pl