Co to są obligacje firmowe?

29 marca 2020
Co to są obligacje firmowe?

Powszechnie obligacje kojarzone są z papierami wartościowymi wydawanymi przez Skarb Państwa, nazywanymi obligacjami skarbowymi. Lokowanie w nich prywatnych oszczędności staje się coraz bardziej popularne, także ze względu na preferencyjne warunki oprocentowania skierowane do beneficjentów programu 500+.

Co to są obligacje?

Obligacje to rodzaj papierów wartościowych, które emitowane są po to, aby uzyskać środki na kolejne inwestycje. Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się do określonego świadczenia na jego rzecz. Emisja obligacji polega więc na przekazaniu kapitału danej spółce przez inwestorów. Obligacje nie dają uprawnień w rodzaju współwłasności czy dywidendy.

Rodzaje obligacji

Równolegle z obligacjami skarbowymi na rynku notowane są także inne rodzaje obligacji. Komunalne, wydają samorządy, finansując środkami z nich, swoje regionalne inwestycje, czy na przykład spółdzielcze emitowane przez tę formę organizacyjną. Obligacje korporacyjne, wypuszczane przez firmy są nieco mniej popularne na rynku. Mogą być jednak świetną formą inwestycyjną.

Na świecie są już dobrze znane, pierwsze podobne do nich papiery wartościowe wydawane były w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku. Budowano tam wówczas linie kolejowe, kopalnie, czy wodociągi, a inwestycje te finansowano z prywatnych środków. Dla zdobycia pieniędzy firmy inwestorskie wypuszczały na rynek akcje, ale też mniej ryzykowne dla inwestorów obligacje.

Dlaczego przedsiębiorcy wypuszczają obligacje?

Obligacje stwarzają szansę na sfinansowanie dalszego rozwoju firmy, alternatywną dla emitowania akcji. Rynek akcji bywa kapryśny, a w dodatku wypuszczenie obligacji jest o tyle korzystniejsze, że nie trzeba zapewniać wpływu na zarządzanie firmą kolejnym właścicielom pakietów akcji i rozdrabniać jej struktury właścicielskiej. W Polsce duże firmy emitujące obligacje to np. PKN Orlen, PKO, BP czy Energa. Co ważne kupić je może nawet zwykły Kowalski, tyle że działając za pośrednictwem biura maklerskiego, choć częściej trafiają w ręce dużych graczy.

Dodaj komentarz