Skuteczna współpraca działów marketingu i sprzedaży kluczem do sukcesu firmy!

10 września 2020
marketing i sprzedaż w b2b w czasach zarazy

Działy marketingu i sprzedaży, niezależnie od organizacji, w jakiej funkcjonują, współpracują albo pracują razem. Koordynacja wysiłków pozwala realizować nadrzędny cel – generować przychody. Pomimo, że każdy z zespołów pracuje niejako niezależnie, opierając się na własnych zadaniach, wspólnym priorytetem działań jest pozyskiwanie leadów marketingowych (kontaktów biznesowych), które w dalszym etapie prac powinny zostać przekute w konwersję. Jak poziom współpracy działów marketingu i sprzedaży wpływa na skuteczność i wydajność organizacji? Organizacje oparte na ścisłej współpracy działów sprzedaży i marketingu osiągają wyższe wskaźniki sprzedaży, a w konsekwencji – wzrost przychodów, jednocześnie jeszcze skuteczniej realizując założone cele.

Rola marketingu w sprzedaży

Dział marketingu, jako działka zajmująca się badaniem rynku i określaniem szans rynkowych dla konkretnego produktu, jednocześnie bada, odkrywa i kreuje potrzeby klientów. Równolegle pozyskuje leady marketingowe, czyli kontakty do potencjalnych klientów. Rola marketingu dla sprzedaży jest kluczowa, sam marketing natomiast jest postrzegany jako zestaw zaplanowanych działań, podejmowanych w celu wsparcia sprzedaży produktów i usług. Marketing wyraźnie promuje produkt lub usługę, jednocześnie uświadamiając użytkowników, i pozwalając im swobodnie zapoznać się z marką i stroną internetową. Działania realizowane przez dział marketingu dla działu sprzedaży są wyraźnym sygnałem do podjęcia konkretnych kroków.

Wykorzystaj pełen potencjał prowadzonych kampanii!

Nadrzędnym celem prowadzonych kampanii jest pozyskanie użytkowników, skierowanie ich na stronę i doprowadzenie do konwersji. Konwersja pojawia się wszędzie, gdzie podejmowane są próby pozyskania uwagi, przejawiane na przykład przez wpisy do newslettera. Przejście użytkownika na stronę świadczy o jego zainteresowaniu, jednak zdarza się, że zdecydowana większość z nich ostatecznie nie dokonuje konwersji. Przyczyn może być wiele – pojawiające się problemy, zamknięcie przeglądarki przed dokończeniem procesu albo – konieczność ponownego przemyślenia wstępnie podjętej decyzji. Przejście użytkownika na stronę internetową świadczy o jego zainteresowaniu produktem lub usługą, co oznacza realizację jednego z celów kampanii. Pozostaje rozwiązanie kluczowej kwestii – jak pozyskać z tego lead marketingowy i lead B2B? Korzystając z efektywnych narzędzi sprzedażowych, możesz jeszcze lepiej realizować założone cele!

Skuteczna sprzedaż

Skuteczna sprzedaż bez odpowiednich narzędzi jest niemalże niemożliwa. Dział sprzedaży, dla efektywności swojej pracy powinien pracować z wykorzystaniem tych narzędzi, które nie tylko pozwolą realizować podstawowe zadania, ale także – dostarczą odpowiednich informacji i wyraźnie wzmocnią efektywność pracy. Mądre narzędzia dodatkowo wpłyną na wydajność działań i skutecznie zwiększą wysokość generowanych przychodów, jednocześnie pozwalając pozyskiwać leady marketingowe, które następnie będą mogły zaowocować dokonaniem transakcji.

System BAZO

Zwiększenie sprzedaży i pozyskanie leadów marketingowych to, niezależnie od organizacji, priorytet działów handlowych. Jak robić to skutecznie i jak pozyskać wysokojakościowe kontakty, pozwalające przekuć się w rzetelnych partnerów biznesowych? Wykorzystując BAZO – aplikację do pozyskiwania leadów ze stron internetowych. Jakie problemy rozwiązuje system?

Przeczytaj artykuł na stronie BAZO o tym jak jeszcze skuteczniej działać w dobie zarazy: https://bazo.io/pl/blog/marketing-i-sprzedaz-w-b2b-w-czasach-zarazy

Aplikacja BAZO wykorzystuje cenne informacje, pozostawiane przez użytkowników wybranych stron internetowych, agreguje je i przedstawia w przejrzysty sposób, dając działowi sprzedaży konkretne narzędzie do nawiązania kontaktu i skuteczniejszego domykania procesu sprzedaży. Zamknięcie przeglądarki przed zakończeniem procesu albo konieczność przemyślenia decyzji przestają być problemem. System BAZO pozwala zobaczyć w czasie rzeczywistym, kto przegląda serwis, identyfikuje użytkowników i umożliwia przesyłanie personalizowanych komunikatów, wspierając konwersję. Pozyskanie wartościowych leadów i sprzedaż leadów B2B przestają być problemem.

Dodaj komentarz