Czym różni się czas Present Simple od Present Continuous – poznaj podstawy gramatyki

25 czerwca 2021
Present Simple vs Present Continuous

Czasy Present Simple i Present Continuous to te podstawowe w języku angielskim. Używa się ich bardzo często do opisu codziennych sytuacji. Obydwa czasy wykorzystuje się do opisu czynności, które odbywają się w czasie rzeczywistym. W ich używaniu, a także budowie istnieją jednak wyraźne różnice. Warto je poznać i nie mylić czasu Present Simple z Present Continuous.

Present Simple vs Present Continuous – różnice w zastosowaniu

Podstawową różnicą między Present Simple i Present Continuous to zastosowanie. Czas Present Simple stosuje się do opisywania czynności, które:

 • powtarzają się i są wykonywane regularnie, rutynowo z określoną częstotliwością,
 • są powszechnie znane, ogólnie używane np. przysłowia,
 • wynikają z harmonogramu, programu, planu, rozkłady np. program festiwalu czy rozkład jazdy pociągów,

Present Continuous ma natomiast zastosowanie w przypadku, gdy mówi się o czynnościach:

 • wykonywanych w momencie opowiadania o nich,
 • odbywających się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej,
 • sprecyzowanych i potwierdzonych planach.

Najlepszym sposobem na zrozumienie różnicy w zastosowaniu obydwóch czasów są praktyczne ćwiczenia. Takie oferuje kurs Metoda Aktywnego Mówienia, który dostępny jest na  https://szybkanauka.pro/present-simple-vs-continuous/.

Present Simple vs Present Continuous – różnice w budowie

Budowa czasu Present Simple i Present Continuous jest zupełnie inna. Przede wszystkim Present Simple nie wymaga użycia czasownika posiłkowego w zdaniach twierdzących, ten natomiast jest konieczny w przypadku Present Continuous. W tym ostatnim czasie ma zastosowanie czasownik posiłkowy be i do tego wyjątki w konstrukcji – ing. W przypadku Present Simple wykorzystuje się prostą odmianę czasownika przez osoby.

Różnice w budowie dotyczą też określników czasu, które występują w obydwóch czasach. W przypadku Present Simple spotykamy takie określniki jak: always, often, usyallu, sometimes, seldom, rarely, never, every day, every week, every month, every year, once a week, once a day, once a month, once a year, on Monday/ Fridays/ Sundays.  W przypadku Present Continuous spotykamy się natomiast z określnikami czasu: now, at the moment, at present, right now, today, tonight, this morning, this week, this month, this year, tomorrow, next week.

Warto też wspomnieć, że istnieją czasowniki, które nie mają zastosowania w zdaniach w czasie Present Continuous, a występują w Past Simple. Zalicza się do nich:

 • czasowniki wyrażające emocje, takie jak: like lubić, love kochać, uwielbiać, hate nienawidzić, need potrzebować, prefer woleć, want chcieć, wish życzyć.
 • czasowniki wyrażające odczucia, takie jak: hear słyszeć, see widzieć, smell czuć zapach, taste czuć smak, sound brzmieć (o dźwięku).
 • czasowniki wyrażające stan umysłu, takie jak: believe wierzyć, doubt wątpić, forget zapomnieć, know wiedzieć, znać, remember pamiętać, seem wydawać się, hope mieć nadzieję, suppose przypuszczać, understand rozumieć, realise zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie.
 • czasowniki wyrażające posiadanie, takie jak: have mieć, posiadać, belong należeć, own posiadać, mieć na własność, possess posiadać.
 • czasowniki takie jak: mean oznaczać, cost kosztować, consist of składać się, include zawierać, włączać.

Więcej ciekawych przykładów dotyczących różnic pomiędzy Present Simple a Present Continuous znajdziesz na https://www.youtube.com/watch?v=pvZ3O5qCmtM.

Dodaj komentarz