Historia

okladka w zwiazku z namiZwiązek Pracodawców Warszawy i Mazowsza jest jedną z pierwszych organizacji pracodawców w Polsce. Już z górą 23 lata reprezentuje środowisko mazowieckiego biznesu.

Historia ZPWiM została szczegółowo opisana w publikacji jubileuszowej wydanej z okazji 20-lecia działalności organizacji.

Poznaj najważniejsze fakty z historii Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.


1988

23 grudnia 1988 r.
zostaje uchwalona Ustawa o działalności gospodarczej.

1989

luty–kwiecień
odbywają się obrady „okrągłego stołu”

czerwiec
odbywają się pierwsze, częściowo wolne wybory

lipiec
zostaje powołany rząd Tadeusza Mazowieckiego


1990

styczeń
rozpoczyna się proces wdrażania reformy Leszka
Balcerowicza

luty
odbywa się pierwsze spotkanie przedsiębiorców na Służewcu.
Zostaje powołana grupa inicjatywna organizacji pracodawców

marzec
opracowano zasady ideowe przyszłej organizacji przedsiębiorców

maj
przedstawiciele przedsiębiorców z Mokotowa odnoszą sukces w wyborach samorządowych

lipiec
organizacji przyznano lokal przy ul. Puławskiej 115A


1991

maj
zaczyna obowiązywać Ustawa z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców

czerwiec
spotkanie grupy przedsiębiorców z Mokotowa z posłem Jackiem Szymanderskim

październik
zostaje powołane Stowarzyszenie Producentów i Handlowców Budownictwa DOM na ul. Bartyckiej 24

5 grudnia
Związek Pracodawców Mokotowa zostaje zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie przez VII Wydział Cywilny i Rejestrowany pod numerem ZP”A” 9 na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców


1992

luty
odbywa się pierwsze Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Mokotowa

marzec
organizacja wstępuje do Konfederacji Pracodawców Polskich

kwiecień
przy Związku zostaje powołana pierwsza w Polsce prywatna Agencja Służby Społecznej


1993

styczeń
Walne Zgromadzenie członków Związku Pracodawców Mokotowa podejmuje uchwałę o zmianie nazwy organizacji na Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

kwiecień
ukazuje się pierwszy numeru miesięcznika Biuletyn Informacyjny ZPWiM


1994

luty
uchwałą Rady Ministrów zostaje powołana Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodarczych

październik
zostaje zorganizowana, we współpracy ze Związkiem, I edycja Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO


1995

wrzesień
przy ZPWiM powstaje Ośrodek Wspierania Biznesu

czerwiec
ZPWiM bierze udział w organizacji Drugiego Kongresu Polskich Rodzin

1996


marzec
powstaje spółka akcyjna LAND – inwestor Domu Handlowego przy ul. Wałbrzyskiej

1997


wrzesień
ZPWiM podejmuje próbę powołania samorządu gospodarczego

październik
ZPWiM angażuje się w działania Komisji Trójstronnej wiązane z reformą ubezpieczeń społecznych

1998


lipiec
z inicjatywy ZPWiM powstaje koalicja na rzecz nowelizacji Kodeksu Pracy
reprezentanci Związku zasiadają w Radzie Nadzorczej ZUS, Radzie Funduszu Świadczeń Gwarantowanych, Komitecie Doradczym Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Radzie Polskiej Fundacji Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sejmowej Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Sejmowej Komisji Rodziny, Sejmowej Komisji Polityki Społecznej
Związek zostaje organizatorem prezentacji firm oświetleniowych na targach w Petersburgu, Mediolanie i Frankfurcie
ZPWiM promuje Targi ŚWIATŁO, Związek i Warszawę na Targach w Austrii, Niemczech, Włoszech, Francji i Rosji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii i Belgii

1999


styczeń
powstaje Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

marzec
zostaje podpisana Deklaracja Współpracy między Związkiem a Konfederacją Zrzeszeń Branżowych Przedsiębiorstw Berlina i Brandenburgii
(UVB)

czerwiec
przyjęcie ZPWiM do międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich OPCE

lipiec
zostają oddane do użytku obiekty Centrum Usługowo-Handlowego LAND przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie. Ponad 200 polskich drobnych przedsiębiorców rozpoczyna działalność gospodarczą we własnym obiekcie

2000


maj
Związek, wspólnie z władzami stolicy, organizuje Dni Berlina w Warszawie

wrzesień
ukazuje się Album Europa 2000 w wersji polsko-niemieckiej. Wydawnictwo zostaje przesłane na wystawę EXPO 2000 w Hanowerze do polskiego pawilonu. Zostaje opublikowane pierwsze wydanie publikacji pt. „Pracodawcy o Kodeksie Pracy”

2001


luty
Związek staje się członkiem PKPP Lewiatan

grudzień
Punkt Konsultacyjno-Doradczy (PKD) przy ZPWiM uzyskuje certyfikat jakości dla firm doradczych, działających w ramach sieci Krajowego Systemu Usług

2002


czerwiec
XIII Kongres Stowarzyszenia Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich OPCE odbywa się w Warszawie

czerwiec
zostaje podpisana umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i ZPWiM o dofinansowaniu punktu Konsultacyjno-Doradczego, świadczącego usługi dla firm z sektora MSP w zakresie doradztwa i informacji dla przedsiębiorców

sierpień
prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisuje ustawę o zmianie ustawy Kodeks Pracy. Następuje uwieńczenie pracy Koalicji Kodeksowej

październik
w PKiN w Warszawie odbywają się jubileuszowe 10. Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego i Osprzętu Elektronicznego. W targach bierze udział 230 wystawców, którzy na powierzchni 6 tys. m2 pokazali wyroby 500 firm z całego świata

2003


styczeń
Zarząd ZPWiM inauguruje konkurs „Mazowiecka Firma Roku”. W imieniu Związku konkurs realizuje firma EUROPA 2000

kwiecień
uroczyste otwarcie nowego lokalu Związku przy ul. Andersa 6

październik
zostaje powołana, m.in. z inicjatywy ZPWiM, Rada ds. Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Mazowieckiego

listopad
zostaje powołany Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza ma duży udział w jego utworzeniu

listopad
odbywa się wielka gala I Edycji Konkursu Mazowiecka Firma Roku 2002, zorganizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europę 2000 Consulting Sp. z o.o.

2004


maj
Polska wstępuje do Unii Europejskiej

czerwiec
ZPWiM zorganizuje Dzień Polski na XV Kongresie Stowarzyszenia Organizacji Stolic Biznesowych OPCE w Atenach. Podczas Dnia Polskiego w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej Pireusu EVEP Building odbywa się prezentacja ofert inwestycyjnych z Warszawy i Mazowsza

październik
odbywa się międzynarodowa konferencja w Berlinie pt.: „Rynek pracy i kształcenie zawodowe po rozszerzeniu UE – nowe szanse dla polskiego i niemieckiego rynku pracy”. Gospodarzami konferencji są: Berliński Senat oraz Konfederacja Zrzeszeń Branżowych Przedsiębiorstw Berlina i Brandenburgii UVB

grudzień
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczyna realizację projektu pt.: „Pomoc związku pracodawców absolwentom w ich starcie zawodowym” współfinansowanego z programu Phare 2002. Celem projektu jest przeprowadzenie poradnictwa zawodowego i szkoleń oraz zorganizowanie staży dla absolwentów wyższych uczelni

2005


maj
ZPWiM przygotowuje analizę pt.: „Sytuacja mazowieckiego sektora MSP po zakończeniu 2004 r.”. Jest to pierwsze opracowanie oceniające sytuację gospodarczą regionu mazowieckiego. Analiza zostaje zaprezentowana przedstawicielom władz Warszawy i Mazowsza oraz przedstawicielom związków zawodowych

czerwiec
ZPWiM przystępuje do partnerstwa Equal „Praca i godne życie dla kobiet, ofiar przemocy”. Projekt ma na celu aktywizację zawodową, przeprowadzenie doradztwa i szkoleń zawodowych oraz udzielenie pomocy psychologicznej kobietom, które doświadczyły przemocy w rodzinie

2006


maj
prezesem zarządu zostaje Jacek Całus

lipiec
rozpoczyna się realizacja projektu „Mazowiecka Kuźnia Przedsiębiorczości”. 30 kandydatów na przedsiębiorców rozpoczyna proces szkoleniowo doradczy. 10 najlepszych biznesplanów zostanie uhonorowanych dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej

2007


maj
rozpoczyna się druga edycja projektu „Mazowiecka Kuźnia Przedsiębiorczości”. 30 kandydatów na przedsiębiorców rozpoczyna proces szkoleniowo doradczy. 15 najlepszych biznesplanów zostanie uhonorowanych dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej

grudzień
rozpoczynają się prace Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, do którego zostają powołani przez Marszałka Województwa Mazowieckiego przedstawiciele Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

grudzień
zostaje powołany przedstawiciel ZPWiM w Niemczech – Norbert Bracka, przez wiele lat związany z działalnością pracodawców i przedsiębiorców. W Konfederacji Pracodawców Berlina i Brandenburgii odpowiedzialny za współpracę z polskimi zrzeszeniami pracodawców i przedsiębiorców

2008


styczeń
odbywa się I Kongres Pracodawców zorganizowany wspólnie przez PKPP „Lewiatan”, Konfederację Pracodawców Polskich, Amerykańską Izbę Handlową w Polsce, Polską Radę Biznesu, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Związek Rzemiosła Polskiego

wrzesień
rozpoczyna się nowa edycja projektu na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. Związek rozpoczyna świadczenie usług drogą elektroniczną,
zostaje otwarta nowa lokalizacja Punktu Konsultacyjnego w Płocku

październik
zmienia się wizualizacja i logo Związku. Powstaje nowa strona internetowa ZPWiM

2009


styczeń
Związek wprowadza się do nowej siedziby przy ul. Świętojerskiej

luty
zarząd Związku przygotowuje uchwałę poświęconą trudnościom środowiska mazowieckich przedsiębiorców związanych z aplikowaniem o środki z funduszy UE na poziomie regionalnym. Związek przygotowuje plan naprawczy dla instytucji wdrażających fundusze na Mazowszu i przedstawia go władzom województwa

marzec
rozpoczyna się realizacja projektu Mazowieckie Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej. Związek jest partnerem w projekcie realizowanym
wspólnie przez Fundację Bez Względu Na Niepogodę i Mazowiecką Komendę OHP. Projekt zmierza do promowania wiedzy o przedsiębiorczości społecznej

kwiecień
rozpoczyna się realizacja projektu „Adaptacyjność poprzez rozwój lokalnych i regionalnych instrumentów dialogu społecznego”. Projekt poświęcony jest promowaniu idei i popularyzacji instrumentów dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy

czerwiec
powstaje Mazowiecka Agencja Energetyczna. Związek angażuje się w proces inauguracji jej działalności organizując konferencję „Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie” (wspólnie z MAE, Samorządem Województwa Mazowieckiego, firmą Vattenfall, Krajową Agencją Poszanowania Energii, Instytutem Energetyki Odnawialnej i Bankiem Ochrony Środowiska)

czerwiec
obchody 20-lecia OPCE. Wiceprezes zarządu Andrzej Stasiak bierze udział w jubileuszowej gali i spotkaniu z królem Hiszpanii Juanem
Carlosem

lipiec
rozpoczyna się realizacja projektu „Partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” wspólnie ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych. Projekt ma na celu zawiązanie partnerstw lokalnych na terenie województwa świętokrzyskiego, wspierających innowacyjność MŚP w regionie

listopad
zostaje ogłoszona I edycja konkursu „Firma Przyjazna Pracownikom”

grudzień
został zainaugurowany projekt „Przedsiębiorczość szansą dla kobiet” we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Celem projektu jest przygotowanie 30 kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka do uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

2010


luty
Wojciech Jabłoński na posiedzeniu Komisji Trójstronnej wygłasza stanowisko dotyczące problemów z wydatkowaniem funduszy europejskich
w regionach

marzec
zostały wręczone nagrody w I edycji konkursu „Firma Przyjazna Pracownikom”


2011

Styczeń
spotkanie noworoczne

Luty
rozpoczęcie naboru do projektu Kuźnia Przedsiębiorczości Mazowsza (powstało 25 przedsiębiorstw).

Marzec
rozpoczęcie realizacji projektu Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej  - ośrodka pozyskującego i przetwarzającego dane istotne z punktu widzenia mazowieckich przedsiębiorstw. Projekt stanowi również próbę prezentacji potrzeb i informacji o oczekiwaniach i problemach mazowieckich przedsiębiorców władzom lokalnym, regionalnym oraz instytucjom działającym na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Projektem opiekuje się Kinga Czenczek – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Skład Rady Konsultacyjnej projektu:

 • Dr Jerzy Kwieciński od 2005 r. do 2008 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, obecnie ekspert w zakresie przedsiębiorczości i funduszy UE, prezes Fundacji Europejskie Centrum Przedsiębiorczości  - przedsiębiorczość
 • Dr Dorota Koprowska (Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu) – edukacja
 • Prof. Tadeusz Baczko (PAN) – innowacyjność
 • Prof. Marek Kozak (Uniwersytet Warszawski) -  rozwój regionalny
 • dr Paweł Mielcarz (Wyższa Szkoła Przesiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego) – finanse
 • Lech Antkowiak (UP m.st. Warszawy) – rynek pracy

Kwiecień
inauguracja projektu Akademia Rozwoju i Współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego, w partnerstwie z Wojewodą Mazowieckim. Projekt jest pilotażowym przedsięwzięciem realizowanym na terenie 3 województw: mazowieckiego, kujawsko – pomorskiego
i świętokrzyskiego, wspomagającego profesjonalizację dialogu społecznego na poziomie regionalnym, poprzez:

 • promocję dialogu wśród opinii publicznej (kampania medialna)
 • szkolenia
 • przeniesienie dobrych praktyk z innych krajów UE (wizyty studyjne) – odbyła się pierwsza z nich w Paryżu
 • seminaria z udziałem 4 stron dialogu (odbyło się 6 takich spotkań)

Maj
doroczna Gala Nagród Lewiatana

Czerwiec

 •  Walne Zgromadzenie Członków (nowi członkowie zarzadu)
 •  Konferencja Dotacje czy pożyczki po 2013 organizowana wspólnie z Pekao S.A. Patronat honorowy objął Związek Banków Polskich. Wśród prelegentów znaleźli się:
  • Danuta Jabłońska – prezes BDKM sp zoo (była prezes PARP)
  • dr Jerzy Kwieciński – jak wyżej
  • Marek Szczepański (dyrektor BGK)
  • Tomasz Kierzkowski (Pekao SA).

Paneliści: Marzena Chmielewska (Lewiatan), Aneta Wilmańska (wiceprezes PARP), Lech Antkowiak, Mariusz Frankowski (ówczesny z-ca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju UM), Tomasz Sypuła, Wiesław Kołodziejski

Lipiec
Firma EXPO XXI wygrywa przetarg na organizację centrum prasowego EURO 2012

Sierpień
Piknik członków i przyjaciół ZPWIM;

Wrzesień
Regaty PKPP Lewiatan

Październik

Realizacja projektu współpracy ZPWiM i Urzędu Pracy m.st W-wy pn. Razem dla Rozwoju Biznesu. W ramach przedsięwzięcia zorganizowaliśmy konferencję informacyjną poświęconą możliwości finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw oraz promowano usługę pn. doposażenia stanowiska pracy, z którego skorzystali przedsiębiorcy zrzeszeni w ZPWIM;

FIRMA SEKA debiutuje na NEW CONNECT.

Rozpoczęliśmy cykl spotkań w ramach projektu wizerunkowego PKPP Lewiatan.

Andrzej Stępniewski kandyduje na posła w wyborach parlamentarnych.

Listopad
15 listopada br. w siedzibie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza oficjalnie zawarto umowę o współpracy z hiszpańską firmą AC&G S.A, która wesprze Związek swoimi wieloletnimi doświadczeniami w procesie tworzenia i rozwoju klastrów, komercjalizacji nowych rozwiązań technologicznych oraz budowania  partnerstwa publiczno-prywatnego.

Grudzień
Konferencja Lewiatana nt. kondycji sektora MSP w sejmie.

Audyt ISO w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych

2012

styczeń
Spotkanie noworoczne w restauracji ROZPUSTA.

Wyjazd studyjny do Barcelony w projekcie „Akademia Rozwoju i Współpracy WKDS”.

luty
Pierwszy pomiar badań foresight  w projekcie MCIG (jesteśmy jedyną organizacją biznesową, która, oprócz nauki, angażuje się w realizację badań tego typu).

marzec
Spotkanie OPCE w Wiedniu, prezentacja Warszawy jako miejsca prowadzenia biznesu.

kwiecień
Podpisanie umów z partnerami z organizacji okołobiznesowych: Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna (Zwoleń), Academia Economica (Płock), Związek Pracodawców Lesznowoli (Lesznowola),  Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej (Szydłowiec), Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (Radom).

maj
Gala nagród Lewiatana

czerwiec
Powołanie grupy ekspertów przy Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

wrzesień
Piknik ZPWiM w Białobrzegach.

Kampania promująca WKDS w mediach z udziałem przedstawicieli ZPWiM i innych partnerów społecznych.

Konferencja podsumowująca projekt „Akademia Rozwoju i Współpracy WKDS”.

październik
Spotkanie  OPCE w Madrycie, wybory ( Jacek Całus V-ce Prezydent OPCE), spotkanie z księciem Filipem poświęcone kryzysowi gospodarczemu w Europie.

Rozpoczęcie spotkań nieformalnych dla przedsiębiorców.

Wybrano „Twarze Mazowieckiego Biznesu” w ramach projektu wizerunkowego Lewiatana (nasi członkowie - EXPO XXI,  Chimirec, Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych)

listopad
Zakończenie projektu „Kuźnia Przedsiębiorczości Mazowsza”. Firmy założyło 25 osób.

grudzień
Ukonstytuowanie Rady Regionów przy PKPP Lewiatan (J. Całus – członkiem prezydium).

Newsletter

Aby dostawać bieżące informacje ze strony ZPWiM, podaj swóje imię i adres e-mail

Platforma członkowska

Platforma współpracy w projektach realizowanych przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Login

Kontakt

domek icon Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
ul. Świętojerska 24
00-202 Warszawa
  NIP: 521-11-62-765
REGON: 010598343
sluchawka icon Telefon: +48 (22) 887 64 20
Fax: +48 (22) 887 64 22
koperta icon www: www.zpwim.pl
e-mail: zpwim@zpwim.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw